سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : شنبه 91/2/9 | 10:57 صبح | نویسنده : مبینا خازنی
  1.      دختران که خوبند زنان بد از کجا می ایند؟2-دخترم به تو می گویم عروس تو بشنو.3-اگر دختری عاشق شد فاتحه او راباید خواند4-دختر می خواهی مادرش راببین 5-دختر بعد از سه روز خودش رو عزیز می کنه 6- دختر دوشیزه را شوی دوشیزه باید 7- دختر سعدی است{گویند سعدی دختری داشته که بیشتر به خانه اقوام وهمسایگان می رفته وکمتر در خانه خویش دیده می شده استتاریخ : جمعه 91/2/8 | 12:36 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

همیشه یادت باشدکه مشکل را به خدا نگویی بلکه به مشکل بگویی خدایی داری
تاریخ : پنج شنبه 91/2/7 | 3:36 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

اغلب فکر میکنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم*در صورتی که چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم (دکتر علی شریعتی)
تاریخ : پنج شنبه 91/2/7 | 12:38 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

به اندازه ی همه ی بوسه های بی باسخی که ماهی به دریا میزنه دوستت دارم و میگم برادر عزیزم تولدت مبارک عمرت جاویدان در بناه اقا امام زمان (عج)        16 اردیبهشت روز تولد برادر عزیزم بیشابیش مبارک بادآفرین
تاریخ : پنج شنبه 91/2/7 | 12:33 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

سلام عزت ارد / خیر و سعادت ارد


پیچک